Historia
Det finns många teorier om sabreringens historia. Alla börjar någon gång under 1800-talets första hälft.

En teori går ut på att Napoleon efter ett lyckat slag försåg sina officerare med champagne, som de som en segergest sabrerade med sina sablar.

    


En annan teori berättar om Madame Clicquot, som gärna underhöll Napoleons soldater i utbyte mot att de skyddade hennes mark. När soldaterna red iväg försåg Madame Clicquot dem med champagne. Sittandes på hästrygg använde de sina sablar för att öppna flaskorna. Denna teori är inte trovärdig eftersom soldaterna inte kunde dricka ur de sabrerade flaskorna utan att skära sig.

Den mest troliga teorin är att ryska kosacker påbörjade traditionen. Efter Napoleons fall 1814 rörde sig många ryssar i Champagne och Paris, dessutom fanns en hel armé förlagd till Reims. Sabrering kan ses som en förlängning av traditionen där man efter att ha druckit tsarens skål krossar glaset.


Copyright Š 2004-2018 Sabre ā Champagne - info@sabreachampagne.se